אני משרת בגבול שכמעט הרג את אבא שלי – הסיפור של אבי ורועי | צה”ל

Spread the love

גזרה אחת, שני דורות של לוחמים: 20 שנה אחרי שיצא מלבנון, חוזר אבי בן זקן, אז לוחם בחטיבת הנח”ל, לגבול הצפון – הפעם עם בנו רועי, מ”מ בחטיבה 7 של חיל השריון. “אני רואה את המוצב של הבופור מבצבץ, והמחשבה הראשונה שעולה לי היא – ‘אבא שלי היה שם'”.

Author: uwe.roland.gross

Don`t worry there is no significant man- made global warming. The global warming scare is not driven by science but driven by politics. Al Gore and the UN are dead wrong on climate fears. The IPCC process is a perversion of science.