חולת טרשת: השתמשו בתרופה שלי כדי להציל חיים של לא מחוסנים

חולת טרשת: השתמשו בתרופה שלי כדי להציל חיים של לא מחוסנים

Autor: uwe.roland.gross

Don`t worry there is no significant man- made global warming. The global warming scare is not driven by science but driven by politics. Al Gore and the UN are dead wrong on climate fears. The IPCC process is a perversion of science.

%d Bloggern gefällt das: